Akkrediterede ydelser

The sworn weigher, measurer & sampler of skagen

Kontakt os

For generelle henvendelser kan du bruge formularen herunder, så vender vi hurtigt tilbage.

faktura / bogholderi

bogholderi@skaw-inspection.dk

Benyt venligst denne mail for alle faktura og bogholderi henvendelser

SKAWINSPECTION udfører akkrediterede inspektioner

SKAWINSPECTION er akkrediteret til inspektion, efter standarden DS/EN ISO/IEC 17020, af det danske akkrediteringsorgan DANAK.

 

SKAWINSPCTION’s akkrediterede ydelser:

Vejning: Foretages blandt andet på brovægt, båndvægte, beholder vægte og andre typer vægte. Det er ikke nogen forhindring at vejeaggre-
gatet er kundeejet, blot det opfylder minimumskravene for anvendelse imellem køber og sælger (I henhold til gyldige Bekendgørelser 591 & 592 pr. D. 29.05.2018)

Måling: Temperaturer af fersk og frossen fisk. Temperaturer af flydende væsker. Opmåling af flydende væsker (ullage).

Prøvetagning: Fersk og frossen fisk. Fiskemel og andre Foderstoffer. Fiskeolie og andre væsker undtagen vand.

Inspektion: Fysisk inspektion for renhed, tørre tilstande og fremmede lugte i skibs bulklaster, skibs tanke, Silo- og ladbiler samt søcontainere.

Tally: Fysisk registrering af diverse vares tilstedeværelse ved lastning og losning. I de fleste tilfælde i form af sammenligning med handelsdokument.

En akkrediteret inspektionsydelse udført af SKAWINSPECTION sikrer kunden:

– at ydelsen leveres uvildigt og uafhængigt – se uddrag af vort ledelsessystem

– at ydelsen leveres iht. eget kvalitetsstyringssystem med beskrevne procedurer

– at selskabet har intern kvalitetskontrol

– at selskabet jævnligt kontrolleres af DANAK

– at alle medarbejdere har faglige kompetencer, viden og erfaring

– at alle data er 100 % rigtige

– at ydelsen kan leveres, når det passer kunden

– at ydelsen dokumenteres på en inspektionsrapport med DANAK’s logo

– at de udstedte inspektionsrapporter har gyldighed i hele EU samt i store dele af den øvrige verden

SKAWINSPECTION er den uvildige part mellem køber og sælger.

Skawinspection brochure

Læs og se vores brochure om både akkrediterede- og ikke akkrediterede ydelser

Vi tilbyder også

da_DKDanish