SKAWINSPECTIONFabrikskajenDK-9990 SkagenTel: +45 98 44 28 11info@skaw-inspection.dkRegnskab: bogholderi@skaw-inspection.dk

Akkrediterede ydelser

SKAWINSPECTION udfører akkrediterede inspektioner 

SKAWINSPECTION er akkrediteret til inspektion, efter standarden DS/EN ISO/IEC 17020, af det danske akkrediteringsorgan DANAK. 

SKAWINSPCTION’s akkrediterede ydelser:

Vejning: Foretages blandt andet på brovægt, båndvægte, beholder vægte og andre typer vægte. Det er ikke nogen forhindring at vejeaggregatet er kundeejet, blot det opfylder minimumskravene for anvendelse imellem køber og sælger (Gyldigt certifikat. Overholdte kalibreringskrav osv.)

Måling: Temperaturer af fersk og frossen fisk. Temperaturer af flydende væsker. Opmåling af flydende væsker (ullage).

Prøvetagning: Fersk og frossen fisk. Fiskemel. Fiskeolie og andre væsker undtagen vand.

Inspektion: Fysisk inspektion for renhed, tørre tilstande og fremmede lugte i skibs bulklaster, skibs tanke og søcontainere.

– Tally:  Fysisk registrering af diverse vares tilstedeværelse ved lastning og losning. I de fleste tilfælde i form af sammenligning med handelsdokument.

En akkrediteret inspektionsydelse udført af SKAWINSPECTION sikrer kunden:

– at ydelsen leveres uvildigt og uafhængigt – se uddrag af vort ledelsessystem

– at ydelsen leveres iht. eget kvalitetsstyringssystem med beskrevne procedurer

– at selskabet har intern kvalitetskontrol

– at selskabet jævnligt kontrolleres af DANAK

– at alle medarbejdere har faglige kompetencer, viden og erfaring

– at alle data er 100 % rigtige

– at ydelsen kan leveres, når det passer kunden

– at ydelsen dokumenteres på en inspektionsrapport med DANAK’s logo

– at de udstedte inspektionsrapporter har gyldighed i hele EU samt i store dele  af den øvrige verden