UDDRAG LEDELSESSYSTEM

The sworn weigher, measurer & sampler of skagen

Kontakt os

For generelle henvendelser kan du bruge formularen herunder, så vender vi hurtigt tilbage.

faktura / bogholderi

bogholderi@skaw-inspection.dk

Benyt venligst denne mail for alle faktura og bogholderi henvendelser

UDDRAG LEDELSESSYSTEM

Upartiskhed og uafhængighed

 1.  Alle opgaver udføres med garanti for upartiskhed i alle henseender.
 2.  SKAW INSPECTION og dets personale er uafhængig af enhver kommerciel, finansiel eller anden pression, som kan påvirke dets tekniske dømmekraft.
 3.  SKAW INSPECTION engagerer sig ikke i nogen aktivitet, der kan true troværdigheden til dets uafhængige dømmekraft og integritet i forbindelse med inspektionsaktiviteter.
 4.  Såfremt der identificeres en risiko for upartiskhed, træffer SKAW INSPECTION sine forholdsregler afhængig af situation, f.eks ved at bruge en anden medarbejder eller afvise opgaven.
 5.  SKAW INSPECTION’s ledelse er forpligtet til at udvise upartiskhed.
 6.  SKAW INSPECTION tilvejebringer “tredjeparts” serviceydelser og er altid uafhængig af de involverede parter. Alle interesserede parter har altid adgang til selskabets serviceydelser. Der er ingen urimelige økonomiske eller andre betingelser, der hindrer denne adgang. Selskabet er ikke autoriseret repræsentant for de involverede parter.

Fortrolighed

 1. Det pålægges samtlige ansatte, at sikre fortrolighed af informationer erhvervet ved inspektionsaktiviteterne. SKAW INSPECTION’s ansatte forpligter sig til at overholde dette krav ved at underskrive en uvildighedserklæring om bl.a. at ville overholde ovenstående som en forudsætning for fortsat / kommende ansættelse i selskabet. SKAW INSPECTION forpligter sig til at beskytte evt. ophavsrettigheder.
 2. Såfremt SKAW INSPECTION ifølge loven skal eller ifølge kontraktlige forpligtelser har tilladelse til at videregive fortrolige oplysninger, skal den pågældende rekvirent, medmindre det er forbudt ved lov, have besked om, hvilke oplysninger, der videregives.
 3. Oplysninger om rekvirenten fra andre kilder end rekvirenten selv (f.eks. klagere, regulerende myndigheder) skal betragtes som fortrolige.
 4. Efter anmodning kan der udstedes fortrolighedserklæring fra SKAW INSPECTION til rekvirenten.

Klager og indsigelser

 1. Såfremt en kunde har indsigelser over resultatet af en inspektion eller over SKAW INSPECTION’ ansatte skal dette straks meddeles SKAW INSPECTION’s ledelse.
 2. SKAW INSPECTION’s ledelse tager hurtigst muligt kontakt til kunden for at drøfte det videre forløb samt oplysning om, hvornår kunden kan forvente svar på sin henvendelse (normalt max. 8 dage).
 3. Undersøgelser og afgørelser må ikke resultere i diskriminerende handlinger.
 4. Ledelsen i SKAW INSPECTION giver besked og resultatet af klagen og indsigelsen.
 5. Hvis en udstedt inspektionsrapport giver anledning til reklamation, tilbagekaldes den, annulleres og arkiveres. Der udstedes en ny rapport, som henviser til den annullerede.

SKAWINSPECTION er den uvildige part mellem køber og sælger.

Skawinspection brochure

Læs og se vores brochure om både akkrediterede- og ikke akkrediterede ydelser

Vi tilbyder også

da_DKDanish